(TN&MT) – Ngày 12/9, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra môi trường hằng năm theo đúng định hướng, mục tiêu, trọng điểm, tập trung vào những dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn, được dư luận quan tâm.

Đà Nẵng sẽ thanh tra môi trường các dự án có khả năng gây ô nhiễm lớn

Theo đó, cần tăng cường thanh tra đột xuất, công khai và minh bạch thông tin thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo đúng quy định; thực hiện số hóa kết quả thanh tra…

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá về nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ thanh tra môi trường, công tác phối hợp từ cấp thành phố đến cơ sở trong thanh tra bảo vệ môi trường; rà soát các đối tượng thuộc diện phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải và yêu cầu khẩn trương thực hiện theo quy định, đặc biệt là các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Tăng cường thanh tra đột xuất, công khai và minh bạch thông tin thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo đúng quy định; thực hiện số hóa kết quả thanh tra…

Công an thành phố tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bảo vệ môi trường, đề xuất xử lý hình sự đối với cơ sở gây ô nhiễm và vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ đầu tư khu công nghiệp thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường…

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá về nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ thanh tra môi trường, công tác phối hợp từ cấp thành phố đến cơ sở trong thanh tra bảo vệ môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *